header
header

Công trình do công ty xây dựng Công nghiệp (DESCON) làm chủ thầu thi công. Công ty H.N.Q cung cấp lưới bao che công trình và lưới an toàn cứu sinh cho công trình từ tháng 6 - 2016 đến 3 - 2017.

Các Bài Viết Khác

Đối tác

doitac doitac doitac doitac doitac doitac doitac doitac