header
header

Tuyến Bến Thành – Suối Tiên là tuyến Metro được xây dựng đầu tiên, nằm trong hệ thống các tuyến Metro, tàu điện (ước tính sáu tuyến) sẽ được xây dựng trong khu vực TP theo quy hoạch đường sắt đô thị TP.HCM. Công ty Lưới xây dựng H.N.Q cung cấp rất nhiều vật tư an toàn cho công trình như: lưới an toàn, lưới cứu sinh, lưới chống bụi, cáp cẩu, cáp giằng ....

QCVN 18: 2014/ BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong xây dựng

Các Bài Viết Khác

Đối tác

doitac doitac doitac doitac doitac doitac doitac doitac